Munch-Petersen, Ursula

Karakteristisk for Ursula Munch-Petersens  (f. 1937) arbejdsform er, at hun hele tiden eksperimenterer og stiller spørgsmål til de ting, som vi omgiver os med. Det vi normalt tager for givet, rummer for hende hele tiden muligheder for at blive udviklet, forbedret og gjort smukkere.

Sin inspiration henter Munch-Petersen i naturen eller i iagttagelser af uundseelige ting. Således kan en høvlspån blive til en krukke, farverne og formerne på fuglefjer kan blive til fade, og søer kan blive til skulpturer.

Hendes arbejder handler om at finde frem til den kombination af skulpturel form, materiale, funktion, produktion, økonomi og markedsføring, der skaber den ideelle brugsform. Med sine ting vil Ursula Munch-Petersen minde os om at sanse meget og leve enkelt.

Bornholmsk keramikerslægt

Ursula Munch-Petersen er 4. generation af den bornholmske keramikerslægt Hjort, der også tæller søstrene Lisbeth Munch-Petersen (Ursulas mor) og Gertrud Vasegaard. Ursula Munch-Petersen blev uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København i perioden 1956-60.

Efter en kort ansættelse på familiens fabrik i Rønne, blev hun i 1961 ansat på Bing & Grøndahls eksperimenterende værksted. Her fik hun frie hænder til at lave unika og skulpturel keramik, der blev vist på fabrikkens udstillinger i Danmark og udlandet.

I 1968 stoppede Munch-Petersen på Bing & Grøndahl og blev i stedet fri keramiker. Fra det tidspunkt har hendes arbejder handlet om – ved hjælp af enkle materialer og teknikker – at udvikle smukke og funktionelle brugsting, der har unikaets skulpturelle kvaliteter.

Anvendelige og med unikaets kvalitet

Ursula Munch-Petersen vil, at hendes ting skal bruges. De skal have betydning. Både som brugsting, og at de rent faktisk kan anvendes i dagligdagen eller det offentlige rum, samtidig med at de har unikaets kvalitet.

Derfor insisterer hun på at være med i alle dele af udviklingsprocessen – ikke kun den kunstneriske men også den tekniske udvikling samt overvejelser over økonomi og markedsføring, så det faktisk bliver muligt at købe tingene. Bl.a. har hun for Royal Copenhagen lavet stellet Ursula.

Nye former gennem eksperimentelle forløb

I lange, undersøgende eksperimentelle forløb stiller Ursula Munch-Petersen grundlæggende spørgsmål – som for eksempel hvad der skal til for, at en krukke er en krukke, eller hvor hurtig kan man dreje en smuk og funktionel vase.

Eksperimenterne resulterer f.eks. i 100 fade eller en ”hel hær af kander”, der når de udstilles sammen får installationens karakter. Det er gennem disse eksperimenter, hun finder nye former, der danner udgangspunkt for dagligdags brugskeramik, der kan sættes i produktion.

bubble