Olivia Holm-Møller - Etchings

Collection

Olivia Holm-Møllers (1875-1970) raderinger er et højdepunkt i det 20. århundredes danske kunst. Holstebro Kunstmuseum ejer tryk af de fleste af de mere end 200 raderinger, hvoraf omkring en tredjedel er udvalgt til denne udstilling.

Olivia Holm-Møllers raderinger er koldnålsraderinger, der er ridset direkte i zinkplader. De tidligste findes kun i hendes egne ret primitive tryk, de senere også professionelt trykt i 1961.
 
De godt 200 forskellige raderinger er ikke fordelt jævnt kronologisk. Der er et mindre antal, der umiddelbart falder mellem, men tidsmæssigt kan de overordnet inddeles i tre grupper: en lille gruppe prøvende og usikre raderinger fra 1908-09, en meget stor gruppe med adskillige mesterværker fra omkring 1934, og en lille snes motiver fra rejser foretaget i 1949-51, de fleste fra Ægypten.

Motivverden

De enkle, ridsede landskaber, portrætter, dyr og arbejdende mennesker fra hjembyen Homå på Djursland i 1934 er et monument over landboernes liv og verden, i lighed med en serie af badende i Vesterhavet ved Søndervig fra samme tid, der står som en hyldest til glæden og tilværelsen under solen. Raderingernes simple billedverden er renere og mere ukompliceret end den, der kendes fra hendes alvorligere malerier fra 1930’erne og 40’erne. Men deres fortællinger rummer ofte en forbløffende og sjældent set monumentalitet i det lille format – som om Olivia Holm-Møller i de knivskarpt sikre tegninger i zinkpladerne har arbejdet helt frit og uden noget forventningspres, hverken fra hende selv eller omverdenen.

På niveau med de største 

Der kan ligge et helt verdenssyn gemt i hver lille radering. Med et minimum af streger karakteriserer hun det jordbundne livsgrundlag på landet ved et tospands kraft foran en høstvogn, suverænt ridset, overbevisende og alligevel uden nogen form for realisme, men med en egen  forenkling og lethed på niveau med de største. På samme måde som hun kan nedlægge årtiers emancipa­tion og livslyst i en simpel fremstilling af to unge kvinder, der går på stranden med vinden i håret.

Bogudgivelse

Samtidig med udstillingen udkommer bogen Olivia Holm-Møller – Raderinger og kunstnerliv forfattet af kunsthistorikeren Lennart Gottlieb. Heri beskrives og fortolkes raderingerne i sammenhæng med forandringerne i Olivia Holm-Møllers tilgang til menneskene og verden gennem et ekstraordinært langt liv som kunstner, først som billedhugger og siden især som maler. Alt sammen akkompagneret af et væld af aldrig før sete fotografier fra Holm-Møllers og hendes nærmeste families fotoalbum. Der er udgivet mindre monografier og udstillingskataloger om Olivia Holm-Møllers kunst fra begyndelsen af 1940’erne og til de allerseneste år, men denne bog om hendes raderinger og kunstnerliv er den første mere dybtgående om hendes kunst. Bogen udgives på Holstebro Kunstmuseums Forlag i kommission hos Forlaget Frydenlund.

Anmeldelser

⭐⭐⭐⭐⭐
Jyllands-Posten
09.11.2022
Af Lars Svanholm

"Således kan det forekomme gådefuldt, at kunsthistorikeren dr.phil. Lennart Gottlieb i en grundig historisk beskrivelse af Olivia Holm-Møller i bogform indrammer fortællingen primært ved hjælp af kunstnerens raderinger, der fungerer som et helt modsatrettet og ydmygt vidnesbyrd om et levet kunstnerliv i forhold til malerierne. Når det er sagt, er grebet foretaget af forfatteren nærmest genialt, da der med ét bliver sat lys på den del af Olivia Holm-Møllers grafiske produktion, som umiddelbart, når man ser den udfoldet i en udstilling på museet i Holstebro, kan virke som et lettere aparte biprodukt af kunstnerens samlede oeuvre. Går man imidlertid bogen ”Olivia Holm-Møller – Raderinger og kunstnerliv” koncentreret igennem, åbner de ofte små og beskedne grafiske tryk sig og tilføjer helt fænomenalt fortællingen et autentisk kapitel."

⭐⭐⭐⭐⭐
Kristeligt Dagblad
28.11.2022
Af Torben Weirup

"Det er så lidt, der skal til, for at det lykkes, og Olivia Holm-Møllers landskaber bliver også ætset i betragterens sind. Nogle vandrette streger skaber konturerne af et landskab, som hun befolker sparsomt med træer og buske, husdyr på marker og måske et lille hus, der undseeligt trykker sig ned mod jorden.

Udstillingen og bogen er støttet af:

Olivia Holm-Møller - Etchings

”Det er så lidt, der skal til, for at det lykkes, og Olivia Holm-Møllers landskaber bliver også ætset i betragterens sind. Nogle vandrette streger skaber konturerne af et landskab, som hun befolker sparsomt med træer og buske, husdyr på marker og måske et lille hus, der undseeligt trykker sig ned mod jorden.”

Torben Weirup, Kristeligt Dagblad
bubble