Ordinær generalforsamling

NB! Tilmelding kan ske via info@holstebrokunstmuseum.dk eller tlf. 9742 4518
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Holstebro Kunstmuseums Venner onsdag den 29. september 2021 kl. 19:30 på Holstebro Kunstmuseum. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1)   Valg af dirigent 
2)   Formandens beretning 
3)   Aflæggelse af foreningens regnskab 
4)   Fastsættelse af kontingenter 
5)   Indkomne forslag 
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand (hojland20@hotmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen. 
    Eventuelt indkomne forslag vil være fremlagt i museet 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 
7)   Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år) 
8)   Eventuelt
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Højland Hansen, formand (på valg – er villig til genvalg)
Lonni Gelsdorf, næstformand og sekretær 
Ejnar Tang, kasserer (på valg – er villig til genvalg)
Ane Charlotte Sølvsten 
Anne Nørgaard 
 
Bestyrelsessuppleant:
Hanne Smith Knudsen (på valg – er villig til genvalg)
 
I forlængelse af Generalforsamlingen trækkes der lod om præmier blandt de fremmødte medlemmer. Dernæst fortæller kunstmuseets personale om kommende tiltag. Til slut byder museet på en forfriskning og hyggeligt samvær. 
 
Det er Holstebro Kunstmuseums Venners formål: 
--at støtte Holstebro Kunstmuseum, at virke for medlemmernes interesse for kunst og arbejde for udbredelsen af kendskabet til kunstmuseet. 
Via foreningen indvælges to medlemmer i kunstmuseets bestyrelse. 
Foreningens vedtægter kan findes på kunstmuseets hjemmeside under fanen Venner/Vedtægter.
 
HOLSTEBRO KUNSTMUSEUMS VENNER
MEDLEMSKAB
Medlem med 1 ledsager: 300 kr. 
Pensionist/studerende med 1 ledsager: 250 kr. 
Medlemskabet er personligt.


Medlemsfordele:

 • • Gratis adgang med 1 ledsager til Holstebro Kunstmuseums samlinger, særudstillinger, rundvisninger, fo-redrag m.m.
 • Rabat på entré til Holstebro Museum også til 1 ledsager: 55 kr. pr. person. 
 • Indbydelse til ferniseringer på Holstebro Kunstmuseum tilsendes.
 • Udstillingsprogrammer til Holstebro Kunstmuseums særudstillinger tilsendes.
 • Rabat også til 1 ledsager på særarrangementer i Holstebro Kunstmuseum, hvor der kræves særskilt entré.
 • 20% rabat på kataloger udgivet på Holstebro Kunstmuseums Forlag.
 • Første tegningsret og rabat også til 1 ledsager på kunstrejser. 
 • 1 stemme på generalforsamlingen.
 • Holstebro Kunstmuseums Venner har to repræsentanter i kunstmuseets bestyrelse.
 • Bortlodning af kunst, bøger, kataloger m.m. i forbindelse med generalforsamling. 
 • 50 kr. rabat pr. billet til Ensemble MidtVests koncerter.
 • Gratis adgang til Holstebro Folkeuniversitets foredrag og arrangementer. 
 • Louisiana 2 for 1’s pris. Med dit gyldige medlemskort til Holstebro Kunstmuseums Venner har du i 2021 mulighed for at gå 2 ind, men kun betale for 1 på Louisiana i Humlebæk. 

I forbindelse med indmeldelse tilmeldes man automatisk foreningens nyhedsbrev, der udsendes via e-mail. Øn-sker man ikke at modtage nyhedsbrevet, kan det frameldes via et link nederst i mailen ved modtagelse af første nyhedsbrev.  

bubble