Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Holstebro Kunstmuseums Venner onsdag den 23. september kl. 19:30 på Holstebro Kunstmuseum. 
Tilmelding kan ske via info@holstebrokunstmuseum.dk eller tlf. 9742 4518
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
1.   Valg af dirigent 
2.   Formandens beretning 
3.   Aflæggelse af foreningens regnskab 
4.   Fastsættelse af kontingenter 
5.   Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand (hojland20@hotmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Eventuelt indkomne forslag vil være fremlagt i museet 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 
7.   Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år) 
8.   Eventuelt
 
Efter Generalforsamlingen trækkes der lod om præmier blandt de fremmødte medlemmer, museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen og museumsinspektør Teresa Østergaard Pedersen fortæller kort om kommende tiltag på museet og foreningen byder på en forfriskning.
bubble