More info +

Arkitekter

Andreas Clemmensen: Villaen

Andreas Clemmensen (1852-1928) var én af sin samtids førende arkitekter, hvad hans mange både private og offentlige bygninger rundt om i landet vidner om. Han gik på kunstakademiet i årene 1867-75 og rejste i Italien, Frankrig, England og Holland i årene 1880-83. Specielt rejserne til Italien prægede hans arkitektursyn i de første år af hans karriere.

I 1890erne fandt han sit eget arkitektoniske udtryk præget af enkelhed og homogenitet og med en udpræget sans for proportioner og helhed ofte med klassiske stilelementer indarbejdet. Sit gennembrud fik han med 'Palæstilen', der dominerede dansk arkitektur i årene 1890-1910, og som Andreas Clemmensen var én af de første til at praktisere. Palæstilens huse har pudsede facader, og i facadedekorationerne sammensættes elementer fra Barok og Klassicisme. Også brugen af sortglaserede tage, attika, medaljoner og kvaderpuds på hjørnerne er karakteristisk for palæstilens byggerier. Som sådan er Færchvillaen i Holstebro, sammen med Statens Serum Institut i København, typiske eksempler på Andreas Clemmensens beherskelse af denne særlige danske stil.

Blandt Andreas Clemmensens andre kendte byggerier er Paladsteatret i København, Glückborgernes Kapel i Roskilde Domkirke, Oehlenschlægersgades Skole i København, Bispebjerg Kirkegårds bygninger, Julemærkets Børnehjem ved Svendborg, Vodskov Åndssvageanstalt samt flere villaer og beboelsesejendomme i København og det øvrige land.

En anden linje i Andreas Clemmensens værk udgør kirkebyggeriet, der overvejende er romansk inspireret. Blandt hans hovedværker her er Immanuelskirken, Blågårds Kirke og Mariakirken alle i København.

Andreas Clemmensen var en aktiv del af kunstnermiljøet omkring århundredeskiftet og arbejdede sammen med bl.a. Thorvald Bindesbøll, Niels Larsen Stevns samt Niels og Joakim Skovgaard. Sammen med billedhuggeren Anders Bundgaard udformede han Gefionspringvandet (1907) ved Langelinie i København.


Portræt af Andreas Clemmensen. Malet i 1920 af L. A. Ring

Hanne Kjærholm: Tilbygningerne

Hanne Kjærholm blev født den 24. maj 1930 i Hjørring. I 1953 blev hun gift med møbelarkitekt Poul Kjærholm. Hun var uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1956 og åbnede egen tegnestue i 1958, som hun drev uden assistenter frem til sin død i 2009. Hanne Kjærholms produktion er lille, men bemærkelsesværdig. Meget bevidst valgte hun et moderne formsprog med udgangspunkt i traditionen.

I 1962 tegnede hun parrets hus ved kysten i Rungsted, der i dag regnes for et hovedværk i dansk arkitektur. Et enkelt, modernistisk hus i traditionen fra Mies van der Rohe. Huset er stramt, symmetrisk og konstruktivt klart i sin moderne klassicisme, hvor arkitektur og møbleringen med Poul Kjærholms møbler udgør et hele.

I 1976 vandt hun konkurrencen om et museumskompleks i Holstebro. Det er et pavillonagtigt byggeri, der er integreret i en eksisterende park omkring en villa, opført 1906 af Andreas Clemmensen til tobaksfabrikant Søren Færch, og som nu rummer hovedindgangen til komplekset.

Holstebro Kunstmuseum blev indviet den 11. maj 1981. I 1991 fulgte indvielsen af Holstebro Museum, der kun i enkelte detaljer adskiller sig fra kunstmuseumsdelen.

Hanne Kjærholm arbejdede fra 2005 med planerne til en ny fløj til kunstmuseet, som hun nåede at afslutte inden sin død. I Færchfløjen, der blev indviet den 26. februar 2011, kombineres grundelementerne på nye måder og motiver fra 1981-bygningen er videreudviklet, så udvidelsen får sin egen særlige karakter. Huset ved kysten i Rungsted og musumsbyggeriet i Holstebro er hendes vigtigste værker.

Et gennemgående træk ved Hanne Kjærholms arkitektur er en fornem tolkning af dagslysets spil og rumskabende kvaliteter. Hun tegnede alle dele af bygningerne selv, så bygninger og inventar udgør en harmonisk helhed.

Hendes bygninger er velproportionerede og kendetegnet ved en enkelhed både mht. arkitektur og materialevalg, der viser, at Hanne Kjærholm ikke kun hentede sin inspiration fra den internationale modernisme, men også fra japansk arkitektur og den bagvedliggende filosofi. Det afspejles meget poetisk i et sommerhusbyggeri på Læsø, 1985-87, der er gennemsyret af et afklaret livssyn, såvel som i de senere projekter: forslag til et kunstmuseum i Sønderho på Fanø 1988, Filosofgangen i Odense 1993-94, indretning af café, garderobe m.m. i Kunstindustrimuseet 1992-95 samt renovering og ombygning af etagebyhuset Løvenborg i 2002. Hertil kommer en række ferieboliger og helårshuse i Danmark og Spanien. I alt er det med årene blevet til 20 byggerier.

Hanne Kjærholm stod desuden for en lang række udstillingsarrangementer, bl.a. de retrospektive udstillinger for Poul Kjærholm på Louisiana og senere i Japan.

Hanne Kjærholm var på flere måder med til at nedbryde barrierer for kvindelige arkitekter. Som én af få kvinder havde hun egen tegnestue og virkede som udøvende arkitekt. Hun havde desuden en lang karriere bag sig som underviser på Arkitektskolen. En karriere der kulminerede, da hun i 1989 blev den første kvindelige professor i bygningskunst. I den egenskab betonede Hanne Kjærholm arbejdsmetoden og ansvarligheden og vægtede ikke en bestemt filosofi. Hun tilstræbte en ligelig kønsfordeling blandt lærerne og kæmpede for, at kvindelige arkitekter skulle bruges mere. Hun deltog i flere internationale kongresser for kvindelige arkitekter, bl.a. i Iran.


Hanne Kjærholm (1930-2009) 1930


Curiculum vitae
Født d. 24. maj i Hjørring, Danmark.
1956 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole.
1957 Medlem af Akademisk Arkitektforening
1958-62 & 1965-76 Ansat som lærer på Kunstakademiets Arkitektskole.
1968 Tildelt Kunstakademiets Guldmedalje.
1976 Ansat som videnskabelig assistent på Kunstakademiets Arkitektskole.
1976 1. præmie i konkurrence om et Kunst- og Kulturhistorisk Museumsanlæg i Holstebro.
1982 Præmiering af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur.
1984 Medlem af repræsentantskabet i Kunstforeningen af 14. august.
1985 Tildelt Kunstakademiets Eckersbergmedalje.
1985-91 Medlem og næstformand i bestyrelsen for Forårs- og Efterårsudstillingen på Charlottenborg.
1985-93 Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond.
1986-88 Gæsteprofessor på Oslo Arkitektskole, Norge.
1987 Medlem af Akademiet for de Skønne Kunster.
1988 Forslag til et Kunstmuseum i Sønderho, Fanø.
1988 Tildelt Dreyers Fond's Arkitekturpris.
1989 1. præmie i konkurrence om udstillingsbygningen "Filosofgangen", Odense.
1991 Formand for arkitektudvalget i Akademirådet.
1991-95 Medlem af "Det særlige Bygningssyn" for Skov- og Naturstyrelsen.
1992 Kreditforeningen Danmarks Bygningspris i Holstebro Kommune.
1992 Indstillet til Mies van der Rohe Award for European Architecture.
1992-95 Medlem af Udsmykningsudvalget i Statens Kunstfond.
1995 Præmiering af "Filosofgangen" af Odense Kommune.
1996 Medlem af bestyrelsen i Dreyers Fond.
1998 Præmiering af "Ford" udstillingsbygning af Hørsholm Kommune.
2000 Præmiering af sommerhus på Langeland af Rudkøbing kommune.
2002 Tildelt Kunstakademiets C.F. Hansen medalje.
2004 Vinder af møbelprisen "Det ultimative toiletmøbel".
2004 Tildelt Europa Nostra pris for restaurering af ark. Anton Rosens byhus "Løvenborg" 1906 på Vesterbrogade i København. I samarbejde med ark. m.a.a. Birthe Just.
2007 Fotograf Per Nagel udgivet bog: "Hanne Kjærholm Huse".
2009 Død 22. juni.

Byggerier og udstillinger
1957-59 Rastepladser med offentlige toiletter for Hjørring Amts Vejvæsen.
1962 Eget hus i Rungsted.
1970 Udvidelse af sommerhus i Tisvilde.
1970 Ombygning af fiskerhus til eget brug i Spanien.
1974 Tilbygning af enfamiliehus i Birkerød.
1976 Ombygning af byhus i Spanien, for Knud W. Jensen.
1981 1. etape af museumsanlæg, Kunstmuseet i Holstebro.
1982 Retrospektiv udstilling på Louisiana, Humlebæk, af Poul Kjærholm's arbejder. Samme udstilling på Hjørring Kunstmuseum, og på Århus Arkitektskole.
1982 Udstilling på Kunstindustrimuseet, af Danske Kunsthåndværkere.
1984 Udstilling på Kunstindustrimuseets Grønnegård, for Kunsthåndværkergruppen 16+.
1985-88 Feriehus på Læsø.
1989 Jan Trägårdh udstilling på Kunstindustrimuseet.
1989-90 Udstilling "Vibeke Klint" hos Paustian, København, Hjørring- og Esbjerg Kunstmuseer samt Viborg Stiftmuseum.
1990 Udstilling "Danske ægte tæpper" på GI. Dok, København, Randers Kunstmuseum, Sønderborg Slot, Hjørring Kunstmuseum og Nyborg Slot.
1990 Udstilling "Kunsthåndværk og industri", udstillingsbygningen "Den frie", København.
1991 Udstilling "Kongelige Klenodier" på Kunstindustrimuseet.
1991 2. etape af museumsanlæg, Kulturhistorisk Museum, Holstebro.
1991 Retrospektiv udstilling af Poul Kjærholm's arbejder i Fukuoka, Japan.
1991-92 Udstilling "Damaskvæveriet Georg Jensen", Trapholt, Kolding og Kunstindustrimuseet.
1992 Udstilling "Biblen" i Rundetårn, København.
1992 Udstilling for Statens Kunstfond, i udstillingsbygningen "Den Frie", København.
1992-96 Ombygning og indretning af Kunstindustrimuseets "Villa" og Vestfløj.
1994 Opførelse af udstillingsbygningen "Filosofgangen", Odense.
1993-96 Udstilling "Unika" på Kunstindustrimuseet, for Nationalbankens Jubilæumsfond af Kunsthåndværk i forbindelse med Kulturby 96.
1997 Udstilling "American Art and Craft", Kunstindustrimuseet.
1997 Udvidelse af Holstebro Museum, Birn - Støbejernssamling.
1998 Udstilling af Vibeke Klints arbejder på Kunstindustrimuseet.
1998 Opførelse af Ford - Biludstillingsbygning i Hørsholm.
1998 Opførelse af atelier til Maleren Arne Haugen Sørensen, Rørvig.
1998-99 Ombygning af eget byhus i Spanien.
1999 Vitrine til Sølvsamling, Gangsted Rasmussen Fonden.
2000 Opførelse af feriehus på Langeland.
2000 Udvidelse af Holstebro Museum, Legetøjssamlingen.
2002 Opførelse af enfamiliehus for Arne Haugen Sørensen, Spanien.
2002 Restaurering af Ark. Anton Rosens byhus "Løvenborg" 1906, København. I samarbejde med ark. m.a.a. Birthe Just.
2003 Sommerhus ved Klint.
2003 50-års Jubilæumsudstilling for PP-Møbler.
2004 Opførelse af sommerhus i Blåvands Huk.
2004 Vinder af møbelkonkurrencen "Det ultimative toiletmøbel".
2004 Opførelse af enfamiliehus ved Kolding.
2005-09 Arbejder med og afslutter udvidelse af Holstebro Kunstmuseum.
2007 Opførelse af enfamiliehus i Rørvig.

arkitektur-fotos/villa-og-faerchfloej-holstebro-kunstmuseum.jpg
Færchfløjen med Færchvillaen i baggrunden. ca. 2011 
bubble